Prvok vydrží i lavinu – zkouška nosnosti stěn v praxi

5. 5. 2020 Tereza Krejčí

Ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební na ČVUT proběhla začátkem května 2020 statická zatěžovací zkouška PRVOKa.

Proč jsme tuto zkoušku museli dělat? PRVOK je totiž jedinečný nejen tvarem konstrukce, ale i použitým materiálem. Pro dřevo, cihly i klasický beton existují výpočty a testy ověřené desítkami let praxe. Pro naši směs však žádné takové normy zatím nejsou. Nosnost konstrukce jsme proto nemohli spočítat na papíře. Aby si dům mohl někdo pronajmout a bydlet v něm, museli jsme nosnost stěn vyzkoušet v praxi.

Vytiskli jsme tedy na zkoušku třetinu domu a v Experimentálním centru na ČVUT jsme stavbu zatížili lisem, připojili jsme čidla a čekali. Na obrazovce počítače jsme sledovali šipku s grafem, který celý experiment zaznamenával. Čtyři hodiny postupně narůstal tlak i napětí u všech, co experiment sledovali. Praskne, zlomí se nebo vydrží?

„Ověření únosnosti probíhalo ve třech krocích. První představoval vlastní tíhu konstrukce, druhý simuloval zatížení sněhem pro oblast Prahy a při poslední fázi byla síla navýšena o hodnotu nahodilého zatížení. Vnitřní nosná konstrukce PRVOKa tedy unese tíhu 50 tun, což odpovídá dvěma naloženým nákladním autům plných štěrku,“ říká Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. z Experimentálního centra Fakulty stavební na ČVUT a dodává: „Ani při tomto testu nebyly na konstrukci naměřeny žádné výrazné deformace, které by znamenaly její poškození, či kolaps.“

Zkouška dopadla výborně a my jsme byli připraveni pustit se do tisku naostro.